Πρόγραμμα Εκδρομής

Κόνιτσα Ιωαννίνων - Σαμαρίνα Γρεβενών

Κόνιτσα Ιωαννίνων - Σαμαρίνα Γρεβενών

Γαναδιό, Κόνιτσα, Παλαιοσέλι, Πάδες, Άρματα, Δίστρατο, Βασιλίτσα, Σαμαρίνα
Διάρκεια 1 ημέρα. Αναχώρηση 12/12/2021 Συμμετοχή 20 €/άτομο.
[x]

Συμπληρώνοντας την φόρμα δηλώνετε συμμετοχή για την εκδρομή:Κόνιτσα Ιωαννίνων - Σαμαρίνα Γρεβενών.


Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν πέραν τις επικοινωνίας για την συγκεκριμένη περίπτωση.